El cementiri d´Horta. Tombes i panteons

Introducció

La investigació del Cementiri d’Horta va ser publicada l’any 2020 al web «Art Funerari», projecte dut a terme per la Universitat de Barcelona. Les fitxes van ser elaborades per Andrés Paredes Úbeda qui es va encarregar de la recerca històrica i fotogràfica i Montserrat Oliva Andrés qui va realitzar la descripció historicoartística i l’anàlisi de les obres d’art. Actualment, el web «Art Funerari» no està operatiu i, per aquest motiu, s’ha publicat la investigació del Cementiri d’Horta al blog «Fenix Art» per reivindicar l’autoria dels investigadors.

Degut a l´extensió del treball el qual va permetre treure a la llum dades inèdites, aquesta investigació es publica en dues entrades consecutives la primera de les quals, El cementiri d´Horta, gira en torn de la història del recinte. Aquest segon post continuació de l´anterior, se centra en cinc tombes i set panteons que són analitzats tant des del punt de vista iconogràfic com historicoartístic sense deixar de banda la biografia dels seus promotors. Al final del post hi trobareu la Bibliografia complerta, així com les Fonts documentals i Premsa.

El cementiri d´Horta. Tombes i panteons parteix d´un estudi previ dels mateixos autors Paredes, Andrés; Oliva Andrés, Montserrat. <<Redescobrint el cementiri d´Horta>>. EL POU, Publicació del Grup d´Estudis de la Vall d´Horta i la Muntanya Pelada, 2019, Núm. 9, 56 – 58

I també d´un treball d´investigació anterior, dut a terme pel fotògraf Andrés Paredes, i que va revel.lar informació desconeguda fins aleshores. Aquesta investigació va permetre entre altres qüestions, identificar amb base documental qui va cedir els terrenys per a la construcció del nou cementiri, cessió que sempre s´ha atribuït erròneament al marquès de la Vall de Ribas. La recerca es va publicar a: Paredes, Úbeda, Andrés. <<Cementiri d´Horta, la memòria silenciosa>>. EL POU, Publicació del Grup d´Estudis de la Vall d´Horta i la Muntanya Pelada, 8 desembre 2018, Núm. 8, p. 55 – 60

Tomba d’Hermenegildo de Llauder i de Bransi, Marqués del Valle de Ribas. 1880. Número 13
Làpida de la tomba d´ Hermenegildo de Llauder i de Bransi, marquès de Valle de Ribas. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

En el centre del cementiri, on s’entrecreuen els seus dos eixos, es troba l’antiga creu llatina ja esmentada erigida per Hermenegildo de Llauder.

El cos del marquès descansa molt a prop de la capella del cementiri, en una tomba que ell mateix encarregà l’ 1 de juliol de 1880. Es tracta d’un monument molt auster format per un petit edicle quadrangular amb frontó decorat amb arcs secs i cornisa que precedeix la làpida. Aquesta làpida destaca per un escut esculpit en baix relleu de marbre, ornamentat amb fulles d’acant i coronat per un elm heràldic corresponent al seu títol nobiliari de marquès on s’hi va gravar la següent inscripció: “Propiedad del M.Y.Tre Sor Dn Hermenegildo de Llauder y de Bransi. Marques de Valle de Ribas que mandó construir este panteón el dia 1 de Julio de 1880”. Rodejant el monument hi ha un tancament amb barana de barrots de ferro amb decoració floral. Cal destacar que les làpides que s’han col·locat dins del perímetre de la barana no corresponen amb la família.

Hermenegildo de Llauder (27) va néixer a Argentona el 5 de juliol de 1789 i va morir a Madrid, el 6 de març de 1851. Va ser fill de Manuel Llauder i Camin (Argentona, 1789-Madrid, 1851), Marqués de la Vall de Ribes. Va ser Capità General de l’Exèrcit (1832), Ministre de la Guerra (1834-35) i Senador Vitalici (1845) (28). Es va casar amb Maria Buenaventura Bransí i Terrades (1796-1874), hereva de l’antiga casa Bransí, documentada a Horta per Francisco Zamora que la descriu com una finca plena de vinyes i arbres fruiters, amb una font abundant d’aigua i amb una significativa extensió de terreny.

Tomba de Cayetano d’Amat i d’Amat: Baró de Maldà, Castellar i marquès de Castellvell. 1872. Mestre d’obres: Federico Farreras. Numero 7
Tomba de Cayetano d´Amat i Amat. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Cayetano d’Amat i d’Amat és va casar amb Maria Antònia Gras de Viladomar qui sembla que va encarregar al mestres d’obres Federico Farreras aquest monument en record seu l’any 1872 (29).

Sobre un pedestal s’erigeix una creu llatina. En el pedestal hi ha una placa on s’hi gravà en llatí un epitafi en honor seu que diu: “D.D CAJETANI DE AMAT ET DE AMAT. MARCJOPMOS CASTELLBELL, OPTIMI VIRI. MUNIFICENTIA IN PAUPERES. NEC NON. MAXIMA IN
DEUM PIETATE PRAEDITI. FATO FUNCTI DIE 28 MARTII 1868 EXUVIAS TENET SEPULCHRUM. R.I.P”

Tomba de Cayetano d´Amat i Amat, epitafi honorífic gravat a la placa. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Per tal de no perdre els drets i privilegis que els hi atorgaven els seus títols nobiliaris, les famílies dels marquesos de Castellbell i Castellmeià i els barons de Maldà van concertar matrimoni repetidament entre membres de les pròpies famílies.

Cayetano d’Amat i d’Amat va ser descendent de Rafael d’Amat i de Cortada que va escriure durant 50 anys un dietari en el qual descrivia minuciosament tot el que succeïa al seu voltant: «Calaix de Sastre». Gràcies a aquest document històric coneixem molts detalls de gran interès de la Barcelona del segle XVIII i XIX relatats de primera mà (30).

Panteó de la família de Marsans-Peix. 1912. Arquitecte: Juli Fossas Martínez. Números
5,9 i 10
Panteó Marsans-Peix. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

El panteó Marsans-Peix va ser construït l’any 1912 (31) per l’arquitecte Juli Fossas Martínez. És un panteó d’estil eclèctic coronat per una cúpula amb la figura d’un àngel que porta una palma. Gran part de les escultures d’aquest panteó, de profund caràcter religiós, mostren el respecte i admiració de la família per la figura de Crist.

El panteó capella té una planta rectangular formada per la unió de dos cossos quadrats. Cadascun d’ells disposa d’un cos addicional a cada banda que sobresurt de la façana. Aquests quatre espais adossats acullen els nínxols, situats a cada costat de la nau principal. L’estructura que acull la primera filera de nínxols està realitzada amb una coberta semicircular, mentre que la segona ho està amb una coberta a dues aigües (inicialment també era semicircular, però una reforma posterior canvià la seva forma). Al fons de la nau hi destaca un absis semicircular, coronat per una volta estrellada, amb un altar que conté
l’escultura d’un crist crucificat.

S’accedeix al mausoleu per mitjà d’unes escales de marbre que donen a una porta de ferro forjat amb vidriera policromada d’estil modernista. La porta està flanquejada per un arc ogival amb un relleu de decoració vegetal i zoomorfa. En els extrems d’aquesta façana hi ha les representacions de Domenec de Guzman i Josep de Natzaret en un dosseret. Per sobre de l’arc descrit trobem una garlanda de flors que envolta la inscripció “Família de Jose Marsans i Rof” i, tot just al damunt, tres finestres amb vidriera policromada amb forma d’arc de mig punt. Les finestres estan emmarcades per unes motllures de forma esglaonada. Un frontó sense base corona la façana principal amb una cornisa decorada amb relleus florals i rematada per una creu llatina, també amb decoració floral, amb un crismó en el centre.

L’arquitecte Juli Fossas Martínez (1868-1945) va voler deixar la seva empremta en el panteó inscrivint el seu nom en el extrem dret de la façana principal. El panteó no va passar desapercebut en la seva època ja que va protagonitzar un reportatge fotogràfic de la prestigiosa revista “Arquitectura y Construcción” de l’any 1913 (32) en el que s’hi mostraren diverses fotografies. Fossas va ser un arquitecte amb una obra molt prolífica, especialment a la ciutat de Barcelona on va ser ajudant de l’oficina facultativa de “Urbanización y Obras” de l’Ajuntament. També va ser arquitecte municipal d’El Masnou, Malgrat i Arenys de Mar (33). Pel que fa a l’art funerari va realitzar quatre panteons al Cementiri de Montjuïc dels que podem destacar el desaparegut Panteó Rocamora o el Panteó de Ramon Blanco
de Erenas (34).

Josep Marsans i Rof va fundar la Banca Marsans el 1892, dedicada a les operacions borsàries, el canvi de divises i la negociació de cupons i transferències i que va passar a anomenar-se J. Marsans Rof i Fills, amb l’arribada de la nova generació. Viatges Marsans, la degana de les agències de viatges, va tenir la seva primera oficina en els números 2 i 4 de la Rambla de Canaletes. El 1912 va introduir un sistema de pagaments inèdit fins llavors, els xecs de viatge, expedits per la Banca Marsans Rof (35).

La família va encarregar la seva casa d’estiueig, la casa Marsans, a l’arquitecte Juli Marial i Tey. Està situada al barri de Vallcarca de Barcelona i destaca per la seva decoració interior inspirada en l’Alhambra de Granada.

Simbologia del Panteó de la família de Marsans-Peix. 1912. Arquitecte: Juli Fossas Martínez. Números 5,9 i 10

La família Marsans i l’arquitecte Juli Fossas Martínez van dissenyar un panteó ple d’iconografia i simbologia funerària. Amb l’objectiu de mostrar tots els detalls ocults en aquesta magnifica obra en farem una breu descripció.

Hi destaquen especialment les dues escultures en marbre a cada banda de la porta. A l’esquerra hi ha la representació de Josep de Natzaret que porta al nen Jesús en els seus braços. Amb la mà esquerra subjecta una vara florida de lliris, símbol del seu matrimoni virginal amb la verge Maria. A la dreta hi ha la representació de Sant Domenec de Guzman vestit amb una túnica i un manteu. A les mans porta un llibre i un rosari, dos atributs que el solen caracteritzar. Però si hi ha una iconografia que l’identifica especialment és el gos que es troba als seus peus subjectant una torxa a la boca, en al·lusió a la llegenda de la seva mare: estant embarassada, va somiar amb el seu fill ja nascut acompanyat d’un gos amb una torxa, símbol de la seva lluita contra la heretgia.

Amb relació a la porta, l’arc ogival està decorat amb un relleu de roselles i cascalls que simbolitzen la fugacitat de la vida i el descans etern. Amagats entre la vegetació es poden observar llangardaixos, una al·lusió a l’anima que busca la llum. També s’hi troben ratolins, antagònics dels llangardaixos, que simbolitzen la malaltia, la mort i el dimoni.
La porta forjada d’estil modernista està decorada amb passiflores, símbol de la passió de Crist. Per les seves propietats medicinals és símbol també del somni i el descans etern.

Porta del Panteó Marsans-Peix amb relleus de roselles, cascalls, llangardaixos i ratolins. la porta de ferro forjat d´estil modernista, està decorada amb flors de passiflora. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda
Detall de l´arc ojival, llangardaixos amagats entre les fulles de vegetació. Sota l´arc, la porta de ferro forjat decorada amb fulles de passiflora. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

A la resta del panteó hi ha diverses escultures i relleus amb iconografia relacionada amb la mort. En les façanes laterals trobem les edats de la vida representades per quatre busts femenins que s’identifiquen amb l’adolescència, la maduresa, la vellesa i la mort. A la façana esquerra hi ha l’escultura d’un gos, símbol de la fidelitat cap a Deu. També exerceix la funció de psicopomp ja que els gossos fan de guia en el camí de l’ànima cap al cel. A la façana dreta trobem l’escultura d’un mussol, símbol de la mort pels egipcis, i, darrera seu, un relleu amb el monograma de Crist “JHS” que significa “Jesus, Home i Salvador”.

Detall dels quatre busts femenins que representen les edats de la vida. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Coronant el panteó trobem l’escultura d’un àngel assegut amb els braços entrecreuats que mira cap el cel en actitud contemplativa. En les seves mans porta una palma, símbol universal de la victòria, l’ascensió, la regeneració i la immortalitat.

Tomba d’Antoni Massó i Casañas. 1915. Arquitecte: Ubald Iranzo i Eiras. Número 19
Tomba d´Antoni Massó i Casañas. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

En la senzilla làpida que presideix la tomba d’Antoni Massó hi ha gravada en lletres de gran mida la inscripció “VAS DE ANTONI MASSÓ CASAÑES Y ELS SEUS, Any 1912”. Tot i constar-hi aquesta data, segons “La Vanguardia” la sepultura fou construïda l’any 1915 (36)

A la part de dalt hi ha gravat un crismó, monograma de Crist format per les dues primeres lletres del nom “Xristos”, Jesús en grec. A sota hi ha un caduceu, emblema del deu Hermes, compost per una ancora on s’entrellacen dos serps amb un elm alat. La presencia del caduceu d’Hermes en l’art funerari s’ha d’interpretar com un símbol del deu exercint la seva funció de conductor d’ànimes. En aquest cas també estaria relacionat amb l’activitat professional del difunt, ja que Hermes també és el déu del comerç i de tots aquells oficis que impliquin un intercanvi (37).

L’arquitecte de la tomba va ser Ubald Iranzo i Eiras (38) (Barcelona, 1854 -1923). Una de les seves obres més destacades és la construcció de la Casa de la Vila de Sant Sadurní d`Anoia. També va col·laborar amb el prestigiós escultor Josep Campeny en la creació d’obres funeràries, com per exemple en el panteó de la Familia Palay-Gaudier del Cementiri de Sant Gervasi o la sepultura d’Aurèlia Joseph i el Panteó de Baltasar Fortuño, ambdós en el Cementiri de Montjuïc (39).

Antoni Massó i Casañas, fou consultor del rei Alfons XIII. Considerat un dels pioners de l’excursionisme formà part de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, precursora d’aquest moviment, i que més endavant, l’any 1891, canvià de nom per passar-se a dir Centre Excursionista de Catalunya. Antoni Massó consta en el llibre de socis amb el número 15. Entre altres càrrecs fou president del Casino Mercantil de Barcelona (1915) i director del Banc de Préstecs i Descomptes de Barcelona, situat a la Plaça de Catalunya 14 (actualment ocupat pel Corte Inglés). Antoni Massó i Casañas va morir el 4 de Febrer de 1938 (40).

Es va casar amb Isabel Llorens Mossó amb qui tingué a Manuel Massó i Llorens (1876-1952), enginyer i polític nacionalista català que va ser catedràtic de tecnologia tèxtil de l’Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú i director de l’Escola d’Indústries Tèxtils de Barcelona.

Segons el testimoni del seu net, Jordi Massó i Sans, Antoni Massó, va fer construir a l’arquitecte Puig i Cadafalch una torre modernista d’estiueig al Portell de Valldaura, a la carena de Collserola. Malauradament aquesta casa d’estiueig va ser enderrocada l’any 2009 (41).

Panteó dels Consorts Marcet-Planàs. 1902. Arquitecte: Enric Sagnier. Número 23
Panteó Marcet-Planàs. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Aquest monument funerari, construït l’any 1902, va ser projectat per l’arquitecte Enric Sagnier Villavecchia (1858-1931). Consta d’una columna truncada d’estil neoclàssic de marbre blanc.

L’obra te dos cossos ben diferenciats. En primer terme hi ha dues làpides inclinades decorades amb relleus florals. En la part central de cadascuna d’elles s’hi va gravar el nom dels difunts “Dolores Planas de Marcet” i “Federico Marcet Vidal” encerclats per una corona de semprevives, emblema de la vida eterna que simbolitza, fruit de la durabilitat de les seves flors seques, el record dels nostres difunts. Flanquegen aquestes dues corones dos frisos on es representen flors i fulles de pensament (Viola tricolor), planta que simbolitza “la transformació de l’ànima i s’usen per expressar un bon record al costat de la tomba d’una persona per qui conservem afecte” (42). Part d’aquestes dues làpides s’han perdut, però se’n conserven algunes fotografies antigues que ens han permès conèixer el seu contingut.

En segon terme podem observar un conjunt format per una estructura que recorda una basa de grans dimensions i una columna trucada. Ambdós elements estan sustentats per una gran base de forma quadrangular amb els vèrtexs arrodonits i decorada amb una banda de relleu continu de fulles d’acant enroscades sobre si mateixes i encerclades, una disposició de clara inspiració grega. Aquesta base es troba interrompuda per dues escales situades en els seus laterals. Per sobre s’hi poden observar diferents elements, tots ells de forma octogonal, que simulen, a gran escala, una basa d’una columna clàssica: una espècie de plint llis realitzat amb carreus alineats, un cos còncau que simula una escòcia, un cos convex que podria representar un toro i finalment un llistell.

Per damunt hi trobem una nova estructura octogonal decorada amb una inscripció en llatí de l’oració per les ànimes dels difunts on s’hi llegeix: “Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis”. En el centre de quatre dels seus costats hi ha un relleu adossat de forma quadrada que conté un crismó i els símbols de l’alfa i l’omega. A continuació trobem tres estructures octogonals més que simulen l’estilobat de la columna. La darrera d’elles te una decoració en relleu de fulles d’acant, motiu que es repeteix en tot el monument, tot i que en aquest cas les fulles pansides li atorguen un caire de tempus fugit. Per sobre d’aquesta gran basa, un collarí entre dues escòcies ocupa la part inferior de la columna, tot i que seguint els esquemes clàssics aquesta estructura s’hauria de situar sota del capitell i no en aquesta posició. Aquest canvi en la localització del collarí és un recurs
que Sagnier també va utilitzar tant en el Palau de Justícia de Barcelona com en la Nova Duana de Barcelona. Corona el panteó un fust truncat amb canaladures i llistells. La columna truncada simbolitza una vida que ha acabat. Com a estructura vertical es un símbol ascensional que connecta la terra amb el cel.

Enric Sagnier no només va projectar edificis civils, religiosos o socials sinó que també va realitzar força obra funerària. En trobem exemples en els cementiris de Sitges, Poblenou, Montjuïc, Arenys de Mar, Masnou i Cabrils (43).

Frederic Marcet i Vidal, va ser propietari del palau situat a la cantonada de Gran Via de les Corts Catalanes amb Passeig de Gràcia (conegut per allotjar els cinemes Comèdia). Estava casat amb Dolors Planàs i Armet, qui tenia quatre germans el més gran dels quals era Claudi Planàs i Armet, director gerent de la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona i França. Claudi va comprar la masia de can Planàs, finca on avui es troba el Centre Cívic del Guinardó. L’any 1872 Marcet va comprar a Horta el conegut fins aleshores com a Mas Calvet, proper a la masia de Can Cortada, i que fou conegut des de llavors com a Can Marcet.

Frederic Marcet va morir l’any 1898 (44), deixant la propietat d’Horta a la seva dona, qui a la vegada la llegà a les seves dues germanes Anna i Concepció. L’any 1940 les monges Saleses compraren als hereus de Concepció Planàs i Armet la torre de Can Marcet i les terres de la finca, quedant la casa integrada al monestir. Actualment el convent de la comunitat religiosa de les Saleses ocupa la torre i part de l’antiga finca, mentre l’altra part de les terres queda dins el recinte de l’actual col·legi dels Salesians d’Horta (45).

Panteó de la família Crehuet. 1875. Mestre d’obres: Federico Farreras. Numero 16
Panteó Familia Crehuet. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Monument funerari realitzat pel mestre d’obres Federico Farreras l’any 1875 (46) inspirat en l’art de l’antic Egipte. Sobre el centre d’un basament quadrat s’erigeix un obelisc que descansa sobre un pedestal. En la seva cara frontal hi ha la inscripció “Panteón de la família Crehuet”. Un tancament amb barana de barrots lanceolats de ferro rodeja el basament.
La recurrència de l’estil egipci en l’art funerari és sovint fruit de la seva estreta vinculació amb la mort, ja sigui pels seus rituals o per la seva creença en la vida més enllà del traspàs. Segons Eduardo Cirlot els obeliscs estan relacionats amb els mites de l’ascensió solar i la llum “com a esperit penetrant“ per la seva posició vertical i la forma apuntada que els remata (47).

Panteó de la familia Crehuet, detall de la làpida. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

El carrer i la torre d’en Crehuet estan situats en un racó molt antic d’Horta, davant del que havia estat el palau Cruïlles, conegut popularment com Can Don Joan a la Riera d’Horta. El carrer Crehuet també va ser conegut com el del Soldat, ja que Francesc Crehuet i Barceló era tinent de cavalleria. Francesc Crehuet i Pujolà, el seu pare, va comprar els terrenys de la que seria la seva casa el 1787(48). Després de dos matrimonis dels que no en tenim referències, sabem que es va casar en terceres núpcies amb Elvira Pich i Fillol (49).
Va tenir dos fills: Antoni, clergue, i Francesc, a qui passà finalment la finca. També va tenir una filla anomenada Dolores Crehuet que es va casar amb Emilio Cabré y Navarro (50).
Quan Francesc Crehuet Barceló va morir, fou enterrat en el Cementiri d’Horta. Es te constància, per la premsa de l’època, que va ser enterrat el 8 de maig de 1893 i que el seu seguici funerari va anar acompanyat per dos esquadrons del regiment de cavalleria de Mallorca, amb música del regiment d’infanteria d’Àsia i amb honors d’ordenança (51).

Panteó dels Consorts Sans- Bernet. 1913. Arquitecte Joan Bruguera i Roget. Numero 11
Panteó dels consorts Sans- Bernet. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Panteó construït l’any 1913 (52) per l’arquitecte Joan Bruguera i Roget (53) amb un cost de 8723,60 pessetes de l’època (54). Sobre un basament quadrangular reposa un sarcòfag d’estil neogòtic sostingut per la representació de quatre urpes de lleó, símbol perenne de protecció, força i justícia. Està decorat amb relleus que imiten l’arquitectura de les catedrals gòtiques cristianes. Podem apreciar arcs ogivals entrecreuats i traceria que simulen formes vegetals. Dins les traceries hi ha representats els símbols d’Alfa i Omega (la primera i la darrera lletra de l’alfabet grec) que signifiquen el principi i la fi de la vida. També és un símbol bíblic que trobem a l’Apocalipsi.

Signatura de l´arquitecte Joan Bruguera i Roget a la base del sarcòfag sostingut per unes urpes de lleó. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Dempeus sobre el sarcòfag trobem una escultura exempta de marbre, obra de l’escultor Enric Clarasó (1857 -1941), que representa una figura femenina que hi diposita roses. Les roses són símbol de l’amor suprem i transcendental. La seva vestimenta es fusiona amb el llençol que hi ha sobre el sarcòfag, una al·lusió al sudari de crist. L’escultura te una clara influencia del moviment artístic anomenat Simbolisme que buscava, a través de l’art, expressar el món interior: els ulls tancats que presenta la figura són una expressió evident de la seva emoció.

Figura femenina obra de l´escultor Enric Clarasó. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Enric Clarasó i Daudí (1857-1941) va ser un escultor català de renom vinculat al cercle artístic de Santiago Rusiñol i Ramón Casas. Va ser deixeble de Joan Roig i Solé mentre estudiava a l’escola de la Llotja. L’any 1883 va exposar per primera vegada en una exposició col·lectiva on van participar els escultors Josep Reynés i els germans Vallmitjana. Abans d’anar-se’n a viure a París amb Rusiñol i Casas, el 1880 va realitzar la seva primera exposició amb ells. A París guanyà la medalla d’or de l’Exposició Universal de París amb l’obra funerària titulada “Memento Homo” (55). Va ser membre de la Junta del “Real Círculo Artistíco” i professor de dibuix de diverses escoles (56).

Enric Clarasó va ser l’escultor que més obres va realitzar en els cementiris catalans, on va treballar tant l’escultura decorativa com el relleu, l’escultura exempta o l’esgrafiat (57). També va emprar diversos materials com el marbre, la pedra o el bronze. Les seves obres abasten des de l’estil realista, com es pot observar en el panteó Viàl i Solsona en el Cementiri de Montjuïc, fins el modernista i simbolista que podem veure a la sepultura de Silva Pérez, viuda de Leal da Rosa, en el mateix cementiri. Les seves escultures solen ser de temàtica religiosa com es pot observar a l’arc cova de la família Clapers novament a Montjuïc, però també va esculpir escultura exempta de simbologia abstracta com en la representació de «la fe» en la sepultura de Josep i Antoni Estruch de la mateixa necròpolis (58).

Francesc Sans i Grau es dedicava a la manufactura de cotó i, entre d’altres, a la fabricació de lona i tendals. L’empresa tenia una gran fàbrica al número 178 del carrer Diputació, construïda pel mateix arquitecte que va construir el panteó, Joan Bruguera i Roget (1914). Els consorts eren apreciats i col·laboraven activament en la vida social d’Horta (59) realitzant obres i aportacions per millorar la vida a la comunitat (60)

El matrimoni Sans-Bernet s’havia fet construir una casa d’estiueig (61), a la colònia «Les Estires», concretament a la via principal, la Rambla de Cortada, avui carrer Campoamor. Era molt habitual que les famílies benestants encarreguessin edificar tant les seves fàbriques com les seves residències familiars als més prestigiosos arquitectes i artesans del moment. Aquests eren també els mateixos que després rebien l’encàrrec de construir la que seria la seva última morada. En aquest cas però, la torre Sans-Bernet va ser obra de Ramon M. Riudor i Capella(62) (el mateix que inicià les obres de l’actual església d’Horta), mentre que fou l’arquitecte de la fàbrica de l’Eixample, Joan Bruguera i Roget, qui rebé l’encàrrec de construir el panteó.

Durant un temps, a la finca es va instal·lar la clínica ‘La Ferroviària’. En l’actualitat a la finca dels consorts Sans-Bernet hi ha instal·lada la residència per a gent gran «La Teva Residència».

Tomba de Francesc Miró-Sans Casacuberta. Número 1
Tomba de Francesc Miró-Sans Casacuberta. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Una creu llatina sense cap decoració custodia una lauda amb la inscripció “Familia Miró-Sans Casacuberta”. La creu, símbol universal del Cristianisme, és un símbol molt utilitzat en el món funerari ja que al·ludeix a la resurrecció de Crist. També fa referencia a la vida i la mort perquè és la unió de dos contraris. Una heura natural rodeja la creu. Aquesta planta se sol usar en contextos funeraris com a símbol d’afecte i per simbolitzar l’estreta abraçada entre la vida i la mort (63). Les heures van ser profusament representades en l’art clàssic perquè eren un dels ornaments més típics del deu Dionís i del deu Attis, aquest últim sovint associat amb el cicle indefinit de la mort, els renaixements i el mite de l’etern retorn (64).

Francisco Miró-Sans Casacuberta, nascut a Barcelona el 2 d’abril de 1916, fou l’hereu d’un imperi tèxtil que girava al voltant de la societat Francisco Sans, S. A. Es va casar amb Maria Vilà Casagualda, membre de l’empresa tèxtil Vilà, amb qui no tingué descendència. La família va afegir el “Sans” al “Miró” per tal de que el cognom fos més destacat, una actuació bastant habitual entre els burgesos de l’època (65). El 1953, i sota el lema «a pel millor camp del món», Miró-Sans (66) va guanyar les eleccions generals del F.C. Barcelona, les primeres amb votació general dels socis, evitant el sistema de compromissaris. Francesc Miró-Sans va ser l’artífex de la construcció de l’actual Camp Nou, un dels arquitectes del qual fou Francesc Mitjans i Miró i cosí de l’aleshores president del F.C. Barcelona. Miró-Sans va morir el 20 de Novembre de 2006 (67).

Panteó de la família de Rafael Sabadell. 1868. Arquitecte Andrés Bosch. Maestre d’obres: José Folch i Brossa. Número 24
Panteó Rafael Sabadell. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

El panteó de la família de Rafael Sabadell va ser construït l’any 1868, essent el panteó monumental més antic del cementiri. Va projectar-lo l’arquitecte Andrés Bosch conjuntament amb el mestre d’obres José Folch i Brossa (68) qui es va encarregar de supervisar l’obra.

Es tracta d’un panteó d’estil eclèctic amb un clar predomini del neoclàssic. Consta d’una planta rectangular amb una nau central coronada amb una volta. En l’extrem oposat a la porta hi ha un altar amb un crist crucificat policromat. El mur es va construir amb carreus pseudoisòdoms, es a dir, amb fileres regulars però alternant els carreus de diferents alçades.

S’accedeix al panteó per una porta de ferro que està emmarcada per una motllura rectangular que rodeja el muntant i el llinda. La porta està coronada per un frontó amb un timpà de marbre on s’hi va gravar la inscripció “Família Sabadell”. La base d’aquest frontó està decorada amb degotalls, flanquejats en els seus extrems per dues mènsules amb un capet en la seva part inferior, mentre que la coberta te una amplia cornisa decorada amb una creu apuntada en el centre amb sengles acroteris a cada extrem.

Sobre el frontó trobem un clipeus amb el relleu d’un àngel orant que es troba en molt mal estat, i per damunt un fris llis decorat amb rosetes. Coronant la façana es pot observar un segon frontó, que es repeteix també en la resta de façanes, amb un timpà amb decoració floral. En cada extrem hi tornem a trobar un acroteri amb una gran palmeta en el centre.

Àngel orant sobre el frontó. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Pel que fa als cossos laterals del panteó, tapiats i inaccessibles des de l’interior, es torna a repetir el fris llis decorat amb rosetes. En la part superior hi ha una cornisa decorada amb antefixes col·locades en l’extrem inferior de cada filera de teules. Els cossos estan coronats per una volta de quart d’esfera.

Rodeja el panteó un tancament amb barana de barrots de ferro que combina els motius lanceolats i de pinyes.

Barana de ferro que dóna acceés al panteó. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda
Panteó de Don Jose Ventura i Mallol. Número 1
Panteó de D. Jose Ventura i Mallol. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Aquest panteó està concebut con un petit temple amb un clar predomini de l’estil Neogòtic. Te una planta quadrada amb una sola nau i coberta de dues aigües. S’hi accedeix per mitjà de dues escales de marbre que donen a una porta de ferro amb vidrieria policromada de motius geomètrics i cruciformes. Aquesta porta està emmarcada per un arc apuntat que reposa sobre unes mènsules decorades amb fulles d’acant. Entre aquests capitells i les pilastres dels extrems hi ha un fris de marbre que conte el nom de a família: “Propiedad Funerària de Don Jose Ventura i Mallol”. Sobre de l’arc es pot observar, inscrit en un òcul, un tetralòbul que també es repeteix en la façana posterior. El frontó no te base i està emmarcat per una cornisa que a sota te una decoració d’arcades cegues que recorden a les bandes llombardes del romànic català com es pot observar a l’església de Sant Vicenç de Cardona i al monestir de Santa Maria de Ripoll. A cadascuna de les quatre cantonades del panteó trobem una gran pilastra que sobresurten lleugerament del mur. Aquestes pilastres presenten un sòcol en la seva part inferior i un capitell amb decoració de fulles d’acant en el centre, mentre que a la part superior hi veiem uns pinacles força ornamentats coronats a la vegada per una creu que en molts d’ells ja ha desaparegut. El mur esta compost per aparell regular, tal com succeeix en la majoria de panteons neogòtics dels cementiris catalans com per exemple el panteó de la Família Guix del Cementiri de Sant Andreu.

De José Ventura y Mallol només sabem que va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona (69) i que va morir el 17 de desembre de 1901.

Panteó de la família Matas Currubí. 1941. Arquitecte: Pedro Ricart Biot. Números 17 i 18
Panteó de la Familia Matas Currubí on hi destaca l´àngel desconsolat. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Presideix la tomba de la família Matas Currubí l’escultura exempta d’un àngel de marbre en actitud desconsolada. Amb les ales plegades, l’àngel es porta la mà dreta a la cara, expressant el seu dolor interior per la pèrdua, mentre que la ma esquerra subjecta un ramillet de roses, símbol de l’amor universal.

L’actitud desconsolada que presenten aquests àngels és fruit de l’evolució artística d’aquestes figures al llarg de la història, tenint com un dels seus principals precedents i referències el relleu escultòric anomenat «Atenea Pensativa» realitzat l’any 460 aC que es troba al Museu de l’Acròpolis d’Atenes. Ens recorden a aquesta figura els àngels funeraris que al llarg dels segles XIX i XX s’humanitzen i comencen a adoptar actituds pensants, introspectives i de resignació. Els àngels dolguts, una altra variant que sorgeix d’aquests àngels, evolucionen especialment en l’època del Modernisme i el Simbolisme, transmetent sentiments abstractes com la desolació, la desesperació i el plor (70).

L’escultura que podria haver estat el precedent per a la resta d’escultures funeràries que es van erigir posteriorment amb aquesta temàtica es troba en el “Cimitero acattolico di Roma» i va ser elaborada per William Wetmore Story en homenatge a la seva esposa Emelyn, morta el 1895 (71). Probablement Wetmore va inspirar-se en l’obra «Danaïde» d’Auguste Rodin, realitzada el 1889, que també va servir d’inspiració per a que Josep Llimona realitzes l’escultura «Desconsol», partint d’una obra funerària que ell mateix va esculpir l’any 1903 per a la tomba de Mercedes Cases de Vilanova al Cementiri de Montjuïc (72).

María Currubi Badals de Matas va adquirir els solars número 17 i 18 del Cementiri d’Horta l’any 1941 per construir el seu panteó familiar, encarregant-li el projecte a l’arquitecte Pedro Ricart Biot (73), arquitecte especialitzat en la realització de teatres i cinemes com per exemple el “Frontón Principal Palacio” (74), el “Palacio Balaña” (75) o el “Teatro Borràs”(76). També va fer una construcció funerària per a la família de Concepción Monrás Mayor (77) al Cementiri de Monjuïc.

Tomba de la Família de Joan Joseph Vives i Teresa Morera . Número 36
Bust de Joan Josep Vives presidint al tomba familiar. Autor de la fotografia: Andrés Paredes Úbeda

Just davant de l’imponent panteó de la Família de Rafael Sabadell trobem l’únic retrat del Cementiri d’Horta. Es tracta d’un bust realista de Joan Joseph Vives (1898-1948), realitzat en marbre, d’escultor desconegut i projectat per l’arquitecte municipal de Parcs i Jardins Luis Riudor Carol. El panteó va ser encarregat l’any 1948 per Teresa Morera, esposa de Joan Joseph Vives, pocs dies després de la mort del seu espòs (78). Joseph tenia tres fills anomenats Maria, Miguel i Aurora i va treballar a la “Manufactura de Articulos de Viaje Bayer, S.A” i a la “Industrial Marroquinera S.A” (79).

Sobre el fotògraf Andrés Paredes Úbeda: APU Barcelona

Referències

(27) La Vanguardia, 21 de juliol de 1901

(28) COSTA OLLER, Francesc. El llibre de les famílies de Mataró, 2017 p. 45

(29) Arxiu Municipal del Districte d’ Horta-Guinardó: número d’expedient 010.

(30) PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles. “Vida cotidiana y sociabilidad de la nobleza catalana del siglo XVIII: el Barón de Maldà”. Pedralbes: revista d’història moderna, [en línia], 2003, Núm. 23, p. 433, https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101735 [Consulta: 30-07-2020].

(31) “Obras en los cementerios”, La Vanguardia, 28 de octubre de 1912, p. 8.

(32) Arquitectura y Construcción, Març 1913

(33) RÀFOLS, J. F. Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña: desde la época romana hasta nuestros días, Barcelona, Millá, 1951-1954.

(34) MARTÍ I LÓPEZ, Elisa. El Cementiri de Montjuïc: somnis de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Cementiris de Barcelona, 2008, p. 221.

(35) BLANCO, Yovanna “Viajes Marsans, 100 años de historia penden de un hilo” Expansión, 25 de Abril de 2010, [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a: https://www.expansion.com/2010/04/25/empresas/industria/1272227594.html

(36) “Los Cementerios”, La Vanguardia, 28 de octubre de 1915, pp. 6-7.

(37) CAÇADORS d’HERMES, diversos autors, La Barcelona d’Hermes, Barcelona, Alberti Editor, 2016 p. 211

(38) Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Número d’expedient: 9652

(39) CATALÀ BOVER, Lídia, Josep Campeny Santamaría: Igualada 1858-Barcelona 1922, Tesis de doctorat, Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art, 2000, pp. 406,566, 570.

(40) La Vanguardia , 4 de Febrer de 1938.

(41) Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet, número 50, gener de 2017, p.6

(42) BARALLAT Y FALGUERA, Celestino. Principios de botánica funerària, Barcelona, Esditorial Base,1984, pp. 64,65,72.

(43) Catàleg d’obres d’Enric Sagnier [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a: http://www.enricsagnier.com/

(44) La Vanguardia, 27 de gener de 1898, p. 2

(45) DÍEZ i QUIJANO, Desideri. Les Masies d’Horta, (Historia d’Horta, III), Barcelona, El Tinter, 1986

(46) Arxiu Municipal del Districte d’ Horta-Guinardó. Número d’expedient 013

(47) CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos,Siruela, 2004, p. 334

(48) SANTOS, Imma; VÀZQUEZ ,Aureli. La Barcelona invisible, L’Arca, 2017

(49) Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 2 de octubre de 1900.

(50) La Vanguardía, 21 d’abril de 1881

(51) La Vanguardia, 16 de març de 1892, p. 2

(52) “Obras en los cementerios”, La Vanguardia, 26 de octubre de 1913, p.10.

(53) Es té constància que va construir dos panteons al Cementiri de Montjuïc per la família de Matilde Gruillón i la família de Ferran Martorell Otzet. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona expedients 7509 i 19767.

(54) Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Número d’expedient: 9047

(55) Al cementiri de Torrero a Saragossa es va col·locar una còpia d’aquesta escultura per a la família de Don Alberto Aladrén.

(56) CLARASÓ, Noel. Enric Clarasó i Daudí, Barcelona, Edit. de Nou Art Thor, 1982

(57) CLARASÓ I DAUDÍ, Enric, Notes viscudes, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1934, p.79: Segons l’escultor va realitzar per diferents cementiris “Estatues, relleus i molts Sant Cristos”.

(58) Oliva Andrés, Montserrat. Patrimoni i gestió cultural del Cementiri de Montjuïc: rutes per l’escultura de la mort, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Treball de fi de Master en Gestió Cultural.

(59) La Vanguardia, 29 de maig de 1928, p. 13

(60) La Vanguardia, 19 juliol de 1934, p. 15

(61) D’aquesta casa només es conserva el mur exterior i els seus esgrafiats, i les columnes que presideixen l’entrada.

(62) Arxiu Municipal del Districte d’ Horta-Guinardó. Número de registre 1280/1900; Nombre d’expedient /dossier 1280.

(63) BARALLAT Y FALGUERA, Celestino. Principios de botánica funerària, Barcelona, Esditorial Base,1984, p.63.

(64) CHEVALIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Barcelona, Editorial Herder, 1986 (2º Edició). p. 564.

(65) Diari Avui, “LA SAGA DE COTONERS: De Miró-Sans a Llauder. L’artifex del Camp nou». 2006. p.18.

(66) PRIETO LÓPEZ, Juan Ignacio. “El mejor campo del mundo: Francesc Mitjans y el proyecto del Estadio del Futbol Club Barcelona”. DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, 2015, núm. 31, pp. 92-99.

(67) LUQUE. Xavier G, Adiós al padre del Camp Nou, La Vanguardia deportes, 21 novembre de 2006, p. 50

(68) Arxiu Municipal del Districte d’ Horta-Guinardó. Número d’expedient 006.

(69) Almanaque del Diario de Barcelona, 1903, p.85.

(70) FREIXA, Mireia. “Escultura funeraria en el modernismo catalán”, Fragmentos, Madrid, 1984; Oliva Andrés, Montserrat & Freixa, Mireia “L’àngel de la mort: Una anàlisi a l’entorn de la l’escultura funerària del modernisme”, Modern Sculpture and the Question of Status, Col·lecció singularitats, p. epíleg. 2018. Disponible en línea: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08812

(71) ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, María Victoria. “Iconografías angélicas de los siglos XIX y XX en el «Cimitero Acattolico» de Roma psicopompos, triunfantes, dolientes y seductores”. El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, 2015. pp. 228-229.

(72) OLIVA ANDRÉS, Montserrat. Escultura funeraria del cementerio de Montjuïc en el “fin-de-siècle: un estado de la cuestión. (Treball fi de grau). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art, 2016.

(73) Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Número d’expedient: 17644

(74) La Vanguardia, 16 d’octubre de 1969, p. 2

(75) La Vanguardia, 12 desembre de 1965, p. 52

(76) La Vanguardia, 12 març de 1953, p.17

(77) Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Número d’expedient 36336

(78) Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Número d’expedient 25420

(79) La Vanguardia, 14 octubre 1948, p. 9

BIBLIOGRAFIA

-ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, María Victoria. “Iconografías angélicas de los siglos XIX y XX en el
«Cimitero Acattolico» de Roma psicopompos, triunfantes, dolientes y seductores”. El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, 2015. pp.228-229.
-AAVV. Els barris de Barcelona: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Volum 3, Enciclopèdia
Catalana, 1997, p. 115
-BARALLAT Y FALGUERA, Celestino. Principios de botánica funerària, Barcelona, Esditorial
Base,1984, pp.64,65,72.
-BOHIGAS, Oriol. “Los cementerios como catálogo de arquitectura”. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, número 17, Enero-Febrero de 1973.
– BORRÀS i TORELLÓ, Mingo. Gent popular d’Horta, Barcelona, Hortavui, 2004
– BULTÓ i BLAJOT, Maria Rosa. “El antiguo término de Horta y su parroquia de San Juan”
(Cuadernos de arqueología e historia de la ciudad VII), Barcelona, Museo de Historia de la Ciudad, Seminario de Investigación, 1965, pp. 59-79
-BORRÀS i TORELLÓ, Mingo. Cròniques d’Horta, Barcelona, El Tinter, 2007
-CAÇADORS d’HERMES, diversos autors, La Barcelona d’Hermes, Barcelona, Alberti Editor, 2016, p.211
-CABALLE Y CLOS, Tomas. EVOCACIONES HISTORICAS BARCELONESAS, Barcelona, Fomento de la Producción Española, 1941.
-CASINOS, Xavi. “Un siglo de tenis sobre el antiguo cementerio de Horta”, La Vanguardia”, Edició digital, 19 de novembre de 2016.
Col·lecció de carrosses fúnebres : cementiris de Barcelona , Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Cementiris de Barcelona, 2013 p.11.
-CATALÀ BOVER, Lídia, Josep Campeny Santamaría: Igualada 1858-Barcelona 1922, Tesis de doctorat, Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art, 2000, pp. 406,566, 570.
-CHEVALIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Barcelona, Editorial Herder, 1986 (2º
Edició). p. 564.
-CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, Siruela, 2004, p. 334
-COL.LECTIU CULTURAL I ECOLOGISTA AGUDELLS, La Torre Subirana i L’antic Casal Dels
Horta
. [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a: http://col.lectiuagudells.blog.cat/2012/08/14/la-torresubirana-i-lantic-casal-dels-horta/
-CONTEL, JOSEP M. “L’església d’Horta”, Ajuntament de Barcelona, Juliol de 2007 [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/coneixeu-el-districte/lahistoria/episodis-historics/lesglesia-dhorta.
-COSTA OLLER, Francesc. El llibre de les famílies de Mataró, 2017 p.45
-CLARASÓ I DAUDÍ, Enric, Notes viscudes, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1934, p.79:
-CLARASÓ, Noel. Enric Clarasó i Daudí, Barcelona, Edit. de Nou Art Thor, 1982.
-DÍEZ i QUIJANO, Desideri. Els transports a Horta, Barcelona (Historia d’Horta, IV), El Tinter, 1987
-DÍEZ i QUIJANO, Desideri. L‘escut heràldic d`Horta (Historia d’Horta, I), Barcelona, El Tinter,
1985
-DÍEZ i QUIJANO, Desideri. El que ha estat i és Horta, Barcelona, Graó, Stat. Cooperativa, 1981
-DÍEZ i QUIJANO, Desideri. Les Masies d’Horta, (Historia d’Horta, III), Barcelona, El Tinter, 1986
-DÍEZ i QUIJANO, Desideri. La cultura popular a Horta (Historia d’Horta, IX), Barcelona, El Tinter, 1990
-ENCICLOPÈDIA CATALANA “Josep Maria Folch i Brossa”, [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a: https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0027307.xml
-FERNÁNDEZ-CUADRENCH, Jordi “L’estat que no va ser: catalans i occitans entre els segles VIII i XIII. A propòsit del vuitè centenari de la batalla de muret, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, nº25, 2014, pp. 47-85
-FREIXA, Mireia. “Escultura funeraria en el modernismo catalán”, Fragmentos, Madrid, 1984
-FREIXA, Mireia ; OLIVA ANDRÉS, Montserrat “L’àngel de la mort: Una anàlisi a l’entorn de la
l’escultura funerària del modernisme”, Modern Sculpture and the Question of Status, Col·lecció singularitats, p. epíleg. 2018. Disponible en línea: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08812
-HUERTAS CLAVERIA, J.M. – FABRE, Jaume. Tots els barris de Barcelona II, Barcelona, Edicions 62, 1976
-LUQUE. Xavier G, Adiós al padre del Camp Nou, La Vanguardia deportes, 21 novembre de 2006, p. 50
-MARTÍ I LÓPEZ, Elisa. El Cementiri de Montjuïc: somnis de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Cementiris de Barcelona, 2008, p. 221.
-MATEO, Gemma. “A l’entorn d’Horta medieval”. Finestrelles, [en línia], 2009, Núm. 14, pp. 199-15, https://www.raco.cat/index.php/Finestrelles/article/view/214679
-OLIVA ANDRÉS, Montserrat. Escultura funeraria del cementerio de Montjuïc en el “fin-de-siècle: un estado de la cuestión. (Treball fi de grau). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art, 2016.
-PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles. “Vida cotidiana y sociabilidad de la nobleza catalana del siglo XVIII: el Barón de Maldà”. Pedralbes: revista d’història moderna, [en línia], 2003, Núm. 23, p. 433, https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101735 [Consulta: 30-07-2020].
-PRIETO LÓPEZ, Juan Ignacio. “El mejor campo del mundo: Francesc Mitjans y el proyecto del Estadio del Futbol Club Barcelona”. DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, 2015, núm. 31, pp. 92-99.
-RÀFOLS, J. F. Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña: desde la época romana hasta
nuestros días
, Barcelona, Millá, 1951-1954.
-RICO VÁZQUEZ, M i ROIG LERONES, M. El cementiri del Masnou, un museu a l’aire lliure
(segles XVIII-XXI)
, Masnou, Ajuntament del Masnou, Patronat Municipal. 2006, p. 161
-RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique. Quan els vescomtes de Barcelona eren Història, crònica i
documents d’una família catalana dels segles X, XI i XII
, Lleida, Pagès Editors, 2016. pp.161-162.
-SANTOS, Imma; VÀZQUEZ ,Aureli. La Barcelona invisible, L’Arca, 2017

FONTS DOCUMENTALS

Arxiu Municipal del Districte d’ Horta-Guinardó.:
-Actes 1863 i 1864. Número d’expedient: Vol 07 i Vol 08
-Actes 1867. Número d’expedient: Vol 11
-Actes 1865. Número d’expedient: Vol 09
-Número d’expedient 006.
-Número d’expedient 010.
-Número de registre 1280/1900
-Número d’expedient 013
-Número d’expedient 006.
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona:
-Número d’expedient: 9652
-Número d’expedient: 17644
-Número d’expedient 36336
-Número d’expedient 25420
-Número d’expedient 7509 i 19767.
-Número d’expedient: 9047

PREMSA

Almanaque del Diario de Barcelona, 1903, p.85.
Arquitectura y Construcción, Març 1913
-BLANCO, Yovanna “Viajes Marsans, 100 años de historia penden de un hilo” Expansión, 25 de Abril de 2010, [Consulta: Juliol 2020]. Disponible a:
https://www.expansion.com/2010/04/25/empresas/industria/1272227594.html
Costa de Ponent, segona època, número 4. 21 de juliol de 1917.
Diari Avui, “LA SAGA DE COTONERS: De Miró-Sans a Llauder. L’artifex del Camp nou». 2006, p.18.
Diario oficial del Ministerio de la Guerra, 2 de octubre de 1900.
Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet, número 50, gener de 2017, p.6
La Vanguardia, 21 d’abril de 1881
La Vanguardia, 16 de març de 1892, p. 2
La Vanguardia, 27 de gener de 1898, p. 2
La Vanguardia, 21 de juliol de 1901
-“Obras en los cementerios”, La Vanguardia, 28 de octubre de 1912, p. 8.
-“Obras en los cementerios”, La Vanguardia, 26 de octubre de 1913, p.10.
– “Los Cementerios”, La Vanguardia, 28 de octubre de 1915, pp. 6-7.
La Vanguardia, 29 de maig de 1928, p. 13
La Vanguardia, 19 juliol de 1934, p. 15
La Vanguardia , 4 de Febrer de 1938.
La Vanguardia, 14 octubre 1948, p. 9
La Vanguardia, 12 març de 1953, p.17
La Vanguardia, 2 de novembre de 1957, p.19
La Vanguardia, 1 de novembre de 1958, p.18
La Vanguardia, 12 desembre de 1965, p. 52
La Vanguardia, 16 d’octubre de 1969, p. 2